Pomůžeme Vám poznat všechny tváře vašich informací

Archiv aktualit

zpět na aktuality
 • I nadále podporujeme Pražskou ZOO

  24. června 2020

  Před rokem jsme se stali jedním z adoptivních rodičů rodinky emu hnědého a rodinky lachtanů jihoafrických v ZOO Praha. Rozhodli jsme se v podpoře pokračovat a určitě jsme i dobře udělali.

  Dlouhotrvající sucha vystřídaly vytrvalé nebo prudké deště a tak se stalo, že v neděli 14. června vyplavila přívalová vlna od Bohnic kompletní expozici lachtanů. Výběh emu hnědých naštěstí zůstal bez vážnější újmy. Jak emu, tak i lachtani samotní jsou naštěstí v pořádku, ale lachtaní bazén musel být zcela vypuštěn kvůli silnému znečištění.

  Jsme rádi, že jsme i formou našeho adoptivního příspěvku mohli přispět k rychlému, důkladnému a jistě i finančně náročnému vyčištění prostoru pro lachtaní vodní radovánky.

 • Jsme zpátky

  1. června 2020

  Během posledních dvou a půl měsíců jsme si ověřili, že díky moderním technologiím dokážeme bez problémů pracovat bez výpadků a s nezměněnou intenzitou i z domova. STYRAX využívá pracoviště po celé ČR, takže nám vzdálený způsob práce na našich projektech nijak nevadí a nevadil nám ani po dobu pandemie.

  Díky uklidňující se situaci v ČR již pomalu nazrál čas pro návrat pracovníků zpět do našich kanceláří, přeci jen vzájemný fyzický kontakt nelze v určitých oblastech nikdy zcela nahradit.

  Od začátku měsíce června nás tedy většinově zastihnete zpět v kancelářích jednotlivých poboček.

  Pro stávající klienty bude návrat našich pracovníků zpět do kanceláří stejně plynulý a nepostřehnutelný, jako tomu bylo při přesunu na home office.

 • Pracujeme bez přerušení i nadále

  25. března 2020

  Stejně jako všechny firmy na trhu, tak i obě naše společnosti, STYRAX, a.s a STYRAX Consulting, a.s., se musely přizpůsobit nastalé nepříznivé situaci a zaváděným mimořádným opatřením.

  Naší výhodou oproti ostatním společnostem je fakt, že pracujeme s moderními technologiemi a není pro nás žádnou překážkou, když většina našich pracovníků nyní vykonává svou práci mimo kanceláře. A tak i v nastalé situaci zůstáváme plně akceschopní a na projektech pracujeme bez výpadků s nezměněnou intenzitou.

  Kvalita našich služeb zůstává na stejné úrovni a nebude se snižovat ani do budoucna.

  Pro naše stávající i nové zákazníky zůstáváme k dispozici prostřednictvím telefonu, elektronických komunikačních nástrojů a také e-mailu.

 • Mladý programátor vychovává možné posily do týmu

  19. února 2020

  Za přispění spolku VIM.Perk, z.s., jehož je STYRAX, a.s. zakládajícím členem, byl při Všeobecném a sportovním gymnáziu Vimperk v lednu 2020 otevřen kroužek programování „Mladý programátor“. Třináct chlapců a dvě dívky, žáků osmiletého gymnázia a základních škol na Vimpersku si postupně osvojují základní principy programování, které využívají mladí programátoři kromě jiného i při vývoji jednoduchých 2D her.

 • Dny vědy a techniky ve Vimperku

  22. listopadu 2019

  Souběžně s celostátním Týdnem vědy a techniky, každoročně pořádaného Akademií věd ČR, proběhly Dny vědy a techniky ve Vimperku. Pořádající spolek VIM.Perk, z.s., jehož je STYRAX, a.s. hrdým zakládajícím členem, v tomto týdnu zorganizoval hned několik zajímavých přednášek a exkurzí.

  V části určené pro školy navštívili žáci osmých tříd TV a rozhlasový vysílač Cukrák, zaposlouchali se do přednášek pana Milana Halouska na téma "Kosmonautika a my" a pana Vladislava Slezáka "Hvězdárna dětem".

  Pro veřejnost pak byly připraveny rovněž dvě přednášky. První z nich na téma "Apollo 11: Malý krok pro člověka, ale veliký skok pro lidstvo" přednášel opět pan Milan Halousek.

  Na druhou přednášku RNDr. Jiřího Grygara CSc. "Jsme ve Vesmíru sami?" v sobotu do kulturního domu dorazilo úctyhodných 150 posluchačů.

  Úspěšná přednáška se tak stala vyvrcholením týdne nabitého zajímavým programem. Kladné ohlasy zcela určitě motivují členy pořadatelského spolku VIM.Perk k přípravě dalšího ročníku a naskýtá se jim tak ideální příležitost založit novou tradici pro celé město Vimperk.

 • STYRAX, a.s. zakládajícím členem spolku VIM.Perk, z.s.

  8. listopadu 2019

  STYRAX, a.s. se stal jedním ze zakládajících členů spolku VIM.Perk, z.s., který si za svůj hlavní cíl klade podporu rozvoje technického vzdělávání ve Vimperku a okolí.

  Spolu s ostatními členy spolku bude prostřednictvím organizování akcí pro školy, spolufinancováním technických a vzdělávacích projektů ve školách a nabídkou firemních praxí motivovat a podporovat žáky ve studiu technických oborů.

  Jednou z prvních akcí spolku je pořádání Dnů vědy a techniky ve Vimperku s bohatým přednáškovým programem, včetně přednášky předního popularizátora astronomie a astrofyziky pana RNDr. Jiřího Grygara, nebo uspořádání exkurzí žáků ZŠ do TV a rozhlasového vysílače Praha Cukrák.

  Pro více informací navštivte www.vimdotperk.cz.

 • Desáté výročí založení STYRAX Consulting, a.s.

  11. září 2019

  Právě dnes uplynulo 10 let od založení společnosti STYRAX Consulting, a.s.

  Děkujeme našim klientům, partnerům a především kolegům, že nám umožnili se dostat tam, kde nyní jsme.

  STYRAX Consulting se brzy po svém vzniku etabloval v oblasti systému zdravotního pojištění jako společnost s pokročilým know-how disponující vysoce kvalifikovanými odbornými konzultanty.

  Poradenská činnost synergicky doplňuje aktivity mateřské společnosti na poli softwarového vývoje a rozšiřuje portfolio poskytovaných služeb o business poradenství, návrhů softwarových řešení a informačních systémů, analýzu dat či optimalizaci procesů ve zdravotnictví.

  Služby tohoto charakteru přináší výraznou přidanou hodnotu pro klienty společnosti a zároveň jsou významnou konkurenční výhodou.

 • Zajištění rozvoje a servisní podpory VITAKARTA ONLINE

  18. července 2019

  Společnost STYRAX, a.s. zvítězila ve veřejné zakázce "Rozvoj a servisní podpora VITAKARTA ONLINE" vypsané Oborovou zdravotní pojišťovnou zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví a bude tak moci pokračovat v rozvoji tohoto úspěšného produktu OZP i v následujících letech.

  Jedná se o další rozsáhlou zakázku, kterou STYRAX, a.s. získal a je zároveň potvrzením odbornosti, profesionality a konkurenceschopnosti společnosti STYRAX, a.s. jako specialisty na dodávky služeb IT v sektoru zdravotních pojišťoven.

 • Stali jsme se adoptivními rodiči

  15. června 2019

  Druhou červnovou sobotu jsme pro naše pracovníky a jejich rodiny uspořádali návštěvu ZOO Praha. Účast byla hojná, počasí nám přálo.

  Při této příležitosti nám byly vedením ZOO Praha oficiálně předány certifikáty osvědčující adopci dvou námi vybraných zvířat. STYRAX, a.s. adoptoval lachtana jihoafrického a STYRAX Consulting, a.s. se stal adoptivním rodičem emu hnědého.

  Adopce zvířat v ZOO Praha je jednoduchý a milý způsob, jak udělat radost nejen sobě, ale i někomu dalšímu a alespoň něco málo přírodě vrátit.

 • Nová kompetence STYRAX, a.s. - Integrační platforma WSO2

  10. června 2019

  Společnost STYRAX, a.s. předala do produkčního provozu první etapu projektu integrace ve společnosti Sodexo Pass Česká republika a. s.. Součástí první etapy dodávky byl výběr vhodné integrační platformy. Jako platforma byl vybrán produkt společnosti WSO2 - Enterprise Integrator, který se během první etapy podařilo začlenit do infrastruktury zákazníka spolu s prvními službami zajišťujícími odlehčení zátěže primárních systémů pomocí cachování klíčových entit do databáze Redis. Integrace systémů je dlouhodobý proces, na kterém pracuje společný integrační tým. Projekt tak dále pokračuje další etapou, ve které se postupně přepojuje komunikace systémů přes integrační platformu.

 • Úspěšné dokončení Analýzy dat o úhradách ambulantních zdravotních služeb pro RBP, zdravotní pojišťovna

  13. května 2019

  Společnost STYRAX Consulting úspěšně dokončila Analýzu dat o úhradách ambulantních zdravotních služeb pro RBP, zdravotní pojišťovna. Analýza využívá prvků umělé inteligence a je vhodná zejména pro vyjednávání s poskytovateli zdravotních služeb. Může dokonce sloužit jako významný podklad pro formování smluvní politiky zdravotní pojišťovny. Z reakcí zákazníka se zdá, že jsou s výsledky analýzy spokojeni a že výsledky jsou pro zdravotní pojišťovnu značným přínosem.

 • Spuštění sociální sítě se zdravotní tématikou MUDRLAND

  5. dubna 2019

  STYRAX Consulting, a.s. spustil na přelomu roku novou sociální síť MUDRLAND. Platforma je zaměřená výhradně na témata spojená se zdravím a péčí o zdraví. Registrovaní uživatelé portálu zcela anonymně sdílí a diskutují své problémy, zkušenosti a rady týkající se zdravotního stavu. Hodnotu informací obsažených v diskuzích pomáhají udržet také odborníci, kteří do diskuzí vstupují vedle běžných uživatelů.
  Připojit se je možné přímo na www.mudrland.cz nebo zažádat prostřednictvím e-mailu info'@'mudrland.cz.

 • Oznámení o převzetí části společnosti Corpus Solutions a.s.

  1. února 2019

  Společnost STYRAX, a.s. oznamuje, že na konci roku 2018 podepsala dohodu o převzetí části společnosti Corpus Solutions a.s. Hlavní činností této části podniku jsou projekty pro Notářskou komoru ČR a Česká republika – Kancelář Senátu.
  Akvizice je ve shodě se strategií rozvoje firmy STYRAX, a.s. Záměrem je posílení pozice ve vývoji a dodávce špičkových informačních systémů splňujících náročné požadavky zákazníků.
  Společnost STYRAX, a.s. se podílí mimo jiné na vývoji významných informačních systémů v oblastech finančních trhů a systému veřejného zdravotního pojištění. Mezi významné zákazníky společnosti STYRAX, a.s. patří Centrální depozitář cenných papírů, a.s. Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., Národný centrálny depozitár cenných papierov, a.s., Sodexo Pass Česká republika a.s., Oborová zdravotní pojišťovna, Kapsch Telematic Services spol. s r.o. a další.

 • Analýza dat o úhradách ambulantních zdravotních služeb pro RBP, zdravotní pojišťovna

  27. prosince 2018

  V polovině prosince uspěl STYRAX Consulting, a.s. se svou nabídkou na zajištění analýzy dat o úhradách ambulantních zdravotních služeb v zakázce, kterou vypsala RBP, zdravotní pojišťovna.
  Jedná se tak o další významnou zakázku na analýzu dat s využitím prvků umělé inteligence v sektoru zdravotního pojištění a potvrzení odbornosti a profesionality našich konzultantů.

 • Program vzdělávání zaměstnanců ve společnosti STYRAX, a.s.

  20. prosince 2017

  Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004831
  Operační program Zaměstnanost, výzva č. 043
  Příjemce: STYRAX, a.s.
  Období realizace: 1. 7. 2017 – 30. 6. 2019
  Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců společnosti STYRAX, a.s. a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

 • Úspěšné dokončení projektu Analýza pacientů s onemocněním diabetes mellitus 2. typu a prediabetes pro DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.

  30. září 2017

  Společnost STYRAX Consulting úspěšně dokončila projekt Analýza pacientů s onemocněním diabetes mellitus 2. typu a prediabetes pro DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
  Výsledky analýzy přináší podrobnější pohled na chronicky nemocné diabetiky 2. typu a prediabetiky za účelem vypracování cílené intervence programů péče o chronicky nemocné. Vyvinuté algoritmy umožňují z dat vykázané zdravotní péče nejen identifikovat pacienty, které již onemocněním trpí, ale i osoby, které mají výrazně zvýšenou pravděpodobnost, že u nich bude v nejbližším období tato nemoc diagnostikována.

 • Zajištění provozní podpory, údržby a rozvoje informačního systému AP CMU

  24. srpna 2017

  Společnost STYRAX, a.s. ve spolupráci se společností Solitea Business Solutions s.r.o. uspěla ve veřejné zakázce „Zajištění provozní podpory, údržby a rozvoje informačního systému AP CMU".

 • Mobilní aplikace pro POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. (PXE)

  17. červenec 2017

  Společnost STYRAX, a.s. vyvinula pro POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. mobilní aplikaci mPXE. Tato aplikace nabízí aktuální data z obchodování s elektřinou a zemním plynem na burzovní platformě POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE. V on-line režimu je napojena na obchodní systém a dovoluje sledovat aktuální nejlepší prodejní a nákupní cenu a uzavřené obchody. Uživatel má možnost výběru kontraktů, jež chce sledovat, a rovněž nastavení podmínek pro upozornění při změně ceny. K dispozici jsou grafy vývoje cen. Aplikace rovněž nabízí sledování aukcí elektřiny a zemního plynu pro koncové zákazníky, včetně on-line sledování právě probíhající aukce. Navíc umožňuje modelovat vývoj ceny, jaké by spotřebitel patrně dosáhl, kdyby se aukce účastnil. Aplikace dále přináší základní informace a novinky z burzy. Aplikaci je možné si zdarma stáhnout v App Store a Google Play.

 • Úspěšné dokončení projektu Analýza pro vyhodnocování ekonomicko-medicínských ukazatelů poskytovatelů ZS pro DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.

  28. duben 2017

  Společnost STYRAX Consulting úspěšně dokončila projekt Analýza pro vyhodnocování ekonomicko-medicínských ukazatelů poskytovatelů ZS pro DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
  Analýza ekonomicko-medicínských ukazatelů je vhodná zejména pro vyjednávání s poskytovateli zdravotních služeb, nastavení motivačních mechanismů v rámci systémů řízené péče a jako podstatný podklad pro formování smluvní politiky zdravotní pojišťovny. Výsledkem je ekonomický pohled na klinické procesy.

 • Integrovaný Centrální Informační Systém pro OZP

  22. března 2017

  Společnost STYRAX, a.s. ve spolupráci s WEBCOM, a.s. uspěla ve výběrovém řízení na dodávku Integrovaného Centrálního Informačního Systému pro Oborovou zdravotní pojišťovnu.

 • Úspěšná migrace CDCP SR do evropského systému T2S

  7. února 2017

  Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. úspěšně přešel do celoevropského systému pro zúčtování obchodů s cennými papíry T2S. Tento krok byl spojen s přechodem na novou verzi systému IS CDCP T2S, který dodává společnost DATAROAD, a.s. ve spolupráci s naší společností STYRAX, a.s.

 • STYRAX Consulting expanduje do zahraničí

  15. ledna 2017

  STYRAX Consulting získal zakázku na rozsáhlou analýzu dat v největší soukromé zdravotní pojišťovně na Slovensku.

 • STYRAX, a.s. oslavil 10. let svého fungování

  15. června 2016

  STYRAX, a.s. v červnu 2016 oslavil 10. let poskytování služeb svým klientům.

 • STYRAX, a.s. dokončil implementaci informačního systému pro Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s.

  9. května 2016

  STYRAX, a.s. ve spolupráci se společností Dataroad, s.r.o. úspěšně dokončil implementaci hlavního informačního systému pro Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. jedná se o informační systém obsahující kompletní předmět činnosti centrálního depozitáře cenných papírů od evidence cenných papírů až po vypořádání obchodů s cennými papíry.

 • STYRAX, a.s. členem obchodní Komory pro státy Arabského zálivu

  26. května 2015

  STYRAX, a.s. se stal členem obchodní Komory pro státy Arabského zálivu. Více informací o této organizaci na adrese cgbc.cz

 • Nový web společnosti STYRAX, a.s.

  25. března 2015

  Společnosti STYRAX a STYRAX Consulting spustily v březnu 2015 tyto nové webové stránky, které jsou spojené i s úpravou firemního loga obou společností.

 • Rozšíření společnosti STYRAX, a.s.

  1. srpna 2014

  1. 8. 2014 otevřela společnost STYRAX, a.s. novou pobočku v Písku. Nová pobočka se nachází v prostorách Technologického centra Písek. Vzniklo takto další vývojářské pracoviště pro realizaci projektů naší společnosti.

 • Ukončení projektu „Zvýšení konkurenceschopnosti společnosti STYRAX, a.s. prostřednictvím systematického a efektivního vzdělávání svých zaměstnanců"

  31. prosince 2012

  V souladu s plánem byl k 31.12.2012 ukončen projekt CZ.1.04/1.1.02/35.01384 - „Zvýšení konkurenceschopnosti společnosti STYRAX, a.s. prostřednictvím systematického a efektivního vzdělávání svých zaměstnanců“ z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost - Adaptibilita a konkurenceschopnost. Projekt v celkové schválené dotaci 1 655 928 Kč byl zahájen na počátku roku 2011 a umožnil společnosti STYRAX, a.s. prohloubení možností vzdělávání svých zaměstnanců.

  Na základě pozitivních zkušeností z projektu bude naše společnost pokračovat v obdobné formě vzdělávání svých zaměstnanců i v dalších letech.

 • Rozvoj IT řešení spol. STYRAX

  1. června 2012

  Společnost STYRAX, a.s. realizovala v rámci programu ICT a strategické služby – Výzvy III projekt "Rozvoj IT řešení spol. STYRAX" pod číselným označením 2.2 ITS03/357. Program je součástí OPPI, jehož řídícím orgánem je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Projekt byl realizován za finanční spoluúčasti EU – Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).

zpět nahoru