Pomůžeme Vám poznat všechny tváře vašich informací

Chtějte takový software, který potřebujete!
My chápeme Vaši situaci, my jsme na Vaší straně.

Už se Vám někdy stalo, že jste dostali software, který Vám naprosto nevyhovoval, a když jste jej reklamovali, dodavatel Vám řekl, že přesně takto jste formulovali zadání?

U nás se Vám to nestane - my se vždy snažíme dívat na software očima uživatele a navrhujeme jej tak, aby respektoval Vaše specifické prostředí.

Nám nemusíte dávat zadání - vyslechneme Vaše názory, pochopíme Vaše potřeby, navrhneme Vám řešení na míru a zrealizujeme ho.

Vývoj a implementace software

Software na míru nemusí znamenat vysoké náklady.

Naši zákazníci se nemusí rozhodovat, zda si nechají vyvinout nákladný software na míru, či zda se mají rozhodnout pro levnější univerzální produkt odpovídající potřebám průměrného uživatele. Při vývoji software spojujeme to pozitivní z obou přístupů.

Proč jsme schopni vyvíjet software na míru a přitom za rozumnou cenu?

Při vývoji používáme tzv. frameworky, stavební kostky, které programátoři STYRAX, a.s. vyvinuli a díky kterým dokáží sestavit výslednou aplikaci mnohem rychleji a levněji, než kdyby vyvíjeli software od základů.

Naše programátorské portfolio

 • enterprise systémy (rozsáhlé podnikové aplikace)
 • desktopové aplikace (pro různé operační systémy - Win, Mac OS, Linux)
 • portály a webové aplikace (včetně řešení vyžadujících vysokou bezpečnost)
 • řídící systémy (od řízení technologií po řízení podniků)
 • komunikační systémy (ať již spolu komunikují uživatelé nebo stroje)
 • umělá inteligence (samoučící-se systémy pro nejrůznější obory)
 • mobilní aplikace na platformách iOS, Android a Windows Phone
 • další speciální aplikace

Software na míru od nás může znamenat Vaši konkurenční výhodu.

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat. zpět nahoru

Zadání a návrhy informačních systémů

Chtějte takový software, který potřebujete! My chápeme Vaši situaci, my jsme na Vaší straně.

Sebelépe provedený informační systém nebude k užitku, pokud vychází ze špatného zadání.

Prodiskutujme společně, co opravdu potřebujete, a zadání softwaru na míru nechte na nás. V našem týmu jsou odborníci s dlouholetými zkušenostmi v oblasti návrhů systémů, které jsou reálně používány.

Rádi Vám zpracujeme návrh softwaru i v případě, že si vlastní realizaci chcete řešit vlastními silami nebo objednat jinde.

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat. zpět nahoru

Řízení projektů

Máte vizi nebo nápad a chcete jej proměnit ve skutečnost? Svěřte řízení svého projektu nám a my zkoordinujeme vše potřebné.

Nabízíme řízení projektů našimi projektovými manažery, kteří jsou držiteli certifikátu IPMA nebo PRINCE2.

Nemusí jít přitom pouze o projekty z oblasti ICT - naši projektoví manažeři mají zkušenosti se zaváděním nejrůznějších projektů jak v soukromém sektoru, tak ve veřejné a státní správě (více v nabídce Poradenství).

Dokážeme správně odhadnout potřebnou míru formalizace řízení projektu v závislosti na jeho rozsahu a možných rizicích.

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat. zpět nahoru

Systémová integrace

Realitou dnešního světa je velký počet dodavatelů ICT řešení. Pomůžeme Vám tato řešení propojit do fungujícího kompaktního celku.

Pojem “systémová integrace” bývá IT-firmami používán v jejich nabídkách, aniž by bylo zákazníkovi dostatečně vysvětleno, co si má pod daným pojmem představit. Výsledkem často bývá situace, kdy zákazník dostane sadu softwarových produktů, které mezi sebou “nějak” komunikují a zákazník je navěky závislý nejen na dodavatelích dílčích produktů, ale rovněž na takzvaném systémovém integrátorovi. Nenechte se vtáhnout do dodavatelské pasti a raději spolupracujte s námi.

Jaký je náš přístup k systémové integraci?

V rámci systémové integrace naši specialisté zajistí nejen technologické propojení různých softwarových a hardwarových řešení a patřičné “ohlídání” případných subdodavatelů, ale rovněž zajistí předání celého díla včetně potřebné dokumentace do Vašich rukou. Kdykoli v budoucnu se budete schopni sami kvalifikovaně rozhodovat, zda vyměníte některou z komponent nebo dodavatele. Budete schopni dodaný systém nechat dále růst a rozvíjet. Zároveň se ale nezříkáme zodpovědnosti za dodané dílo jako fungující celek.

Umíme integrovat nejen nová řešení, ale i Vaše stávající ověřené systémy.

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat. zpět nahoru

Bodyshop - pronájem expertů

Naše společnost nabízí kromě jiných služeb rovněž pronájem vysoce kvalifikovaných expertů ve vybraných odbornostech, kteří jsou připraveni podílet se na Vašich projektech a vnést do nich know-how naší společnosti.

Zaručujeme jejich vysokou odbornost, efektivitu práce a vysoké pracovní nasazení.

Pro své projekty můžete využít naše specialisty v následujících oblastech:

Programování - v rozsahu zkušeností od junior po senior programátor, v oblasti týmové práce od člena po vedoucího vývojového týmu, v odbornostech především Java, .NET, C/C++, webové aplikace, redakční systémy

Testování - od testera, přes analytika testů po metodické vedení

Návrh IT systémů - senior návrháři se zkušenostmi z velkých distribuovaných systémů

Business analýza - analytici a konzultanti pro oblasti kapitálového trhu, finančnictví a zdravotnictví

Výhody bodyshopu

 • znamená, že po ukončení projektu nemusíte rušit pracovní pozice
 • umožní Vám rychlou reakci na tržní podmínky
 • převezmeme za Vás veškeré administrativní náklady na pracovníky
 • neplatíte náklady na vyhledání a zaškolení pracovníka
 • nezvyšujete počet svých kmenových zaměstnanců
 • rozhodnete-li se pro pronájem celého týmu, získáte ihned sehraný tým, který je zvyklý spolupracovat a vždy podávat 100% výkon
 • umožní Vám lepší plánování zdrojů
V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat. zpět nahoru

Školení

V současné době nabízíme tyto kurzy:

 • Kurz pro kodéry pro nelékařské zdravotnické pracovníky

  Kurz je zaměřen na oblast kódování diagnóz pomocí klasifikace MKN-10 a příbuzné oblasti zdravotnické informatiky, včetně právních, etických, technických, společenských, statistických a finančních aspektů.

  Kurz je zaměřen na oblast kódování diagnóz pomocí klasifikace MKN-10 a příbuzné oblasti zdravotnické informatiky, včetně právních, etických, technických, společenských, statistických a finančních aspektů.

  Komu je kurz určen:

  Kurz je určen pro nelékařské pracovníky především přímo řízených organizací, kteří se ve své praxi setkávají s kódováním diagnóz pomocí klasifikace MKN-10. Vzdělávací program je hrazen z prostředků OP LZZ. Pro bezplatnost kurzu musí mít nelékařský pracovník nadpoloviční pracovní úvazek u zaměstnavatele mimo hlavní město Prahu. V případě více pracovních úvazků musí součet mimopražských úvazků tvořit nadpoloviční většinu. DPP a DPČ se nezapočítávají. Pro pracovníky, kteří splňují výše uvedené podmínky, je kurz bezplatný.

  Program kurzu:

  Kurz se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části se účastníci kurzu seznámí zejména s oblastmi

  • zasazení MKN-10 do historie a souvislostí. Jak MKN vznikla, proč vznikla a k jakému účelu slouží ve světě a v ČR
  • proč kódovat, související oblasti, význam správného zakódování
  • ...

  www.vzdelavani-zdravotniku.cz

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat. zpět nahoru

Analýza dat, data-mining

Informace pro optimalizaci Vašeho podnikání máte „doma“.

Pomocí moderních sofistikovaných analytických metod data miningu (dolování dat) Vám pomůžeme získat z Vaších databází více užitečných informací a rad pro Vaše rozhodování – na první pohled skrytých závislosti v datech a důsledků jejich platnosti ve Vašem podnikání, můžeme:

 • pomoci při formulování požadavků a potřeb analýzy dat, porozumění problematiky,...
 • analyzovat vztahy mezi subjekty, jejich klasifikace, shluková analýza,...
 • identifikovat nestandardní nebo dokonce podezřelá jednání,...
 • vytvářet a aplikovat prediktivní modely – budoucí chování subjektů (např. zákazníků), jejich cílené oslovení, reklamní kampaně - jejich zavedení do praxe,...
 • vytvářet nejrůznější reporty, vizualizace dat a manažerské dashboardy,...
 • kontrolovat a zpětně vyhodnotit důsledky změn na základě provedených doporučení.

Práce provedeme v dohodnutém rozsahu od jednoho konkrétního a cíleného požadavku až po celkovou hloubkovou analýzu dat v rámci celé společnosti, jako jednorázovou nebo opakovanou službu, případně i dodáme SW "na klíč", abyste si data mohli vyhodnocovat dlouhodobě sami.

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat. zpět nahoru

Analýza dat z externích zdrojů

Říká se, že na internetu je vše, ale jak zjistit to, co skutečně potřebujete vědět?

Ano, na internetu je toho hodně, někdy až příliš. Pomůžeme Vám zjistit to, co potřebujete, lépe se orientovat, získat potřebná relevantní data z veřejně dostupných zdrojů, nestrukturovaná data přetransformovat na strukturovaná, následně je analyticky zpracovat a vyhodnotit. Informace a výstupy sběru dat a analýz Vám připravíme tak, aby byly jasné a přehledné, aby Vám sloužily.

Příklady analýz nestrukturovaných dat:

 • vyhledání zmínek o nejrůznějších subjektech, typech produktů, službách, jejich cenách, apod. Z prostředí internetu je převést do strukturované (tabulkové) podoby,
 • identifikace vztahů mezi subjekty z dat dostupných na internetu,
 • vyhledání podobných dokumentů (dokumentů vyjadřujících se k podobnému tématu apod.) jako vzorový dokument,
 • analýza "měkkých" informací z nestrukturovaného textu - jako např. nálada komentujícího vyjadřujícího se k určitému produktu, míra spokojenosti s kvalitou služby, apod.
 • on-line sledování sociálních sítí - zmínky o Vaší společnosti, o konkurenci, produktu,...
 • propojení výstupů, informací a analýz vlastních databází s externími,...

Práce provedeme v dohodnutém rozsahu, jako jednorázovou nebo opakovanou službu, případně i dodáme SW "na klíč", abyste si mohli sběr dat a jejich vyhodnocování dlouhodobě provádět sami. Našimi nástroji dokážeme zpracovat nejen dokumenty v češtině, ale i ve většině světových jazyků.

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat. zpět nahoru