Pomůžeme Vám poznat všechny tváře vašich informací

Vítáme Vás na webových stránkách společností STYRAX, a.s. a STYRAX Consulting, a.s.
Jsme ryze českými společnostmi, zabývajícími se zejména vývojem softwaru a poradenstvím.

Naší doménou jsou řešení s vysokou přidanou hodnotou pro zákazníka a tomu odpovídá i struktura dosavadních klientů, která jde od individuálních uživatelů, přes společnosti všech velikostí až po veřejnou a státní správu.

V řešeních, na kterých se podílíme, dokážou obě naše společnosti vystupovat jako jednotný celek (zejména tam, kde zákazník požaduje komplexní řešení) i každá zvlášť (například tam, kde si chce zákazník část řešení pokrýt jiným způsobem). Mateřská společnost STYRAX, a.s. se přitom zpravidla zaměřuje více na IT část dodávky a dceřiná společnost STYRAX Consulting, a.s. poskytuje poradenství a analýzy s využitím branžového know-how konzultantů.

Společnosti

logo styrax

Motto: Pomůžeme Vám poznat všechny tváře Vašich informací

Mise

 • poskytovat zákazníkům špičkové služby v oblasti IS/IT
 • budovat dobrou pověst firmy
 • efektivně ovládat moderní technologie a metody
 • vytvářet motivující firemní kulturu

Akciová společnost STYRAX, a.s. byla založena v lednu roku 2006 a je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B vložka 10465. Základní kapitál společnosti činí 2 000 000,- Kč. Společnost se orientuje především na vývoj a implementaci informačních systémů a na poskytování konzultačních a analytických služeb.

Pracovníky STYRAX, a.s. jsou špičkoví specialisté, kteří se již v minulosti úspěšně podíleli na rozsáhlých projektech, zejména v oblasti finančního a kapitálového trhu.

Krédem společnosti STYRAX, a.s. je poskytovat svým zákazníkům špičkové služby v oblasti IT a svou pružností a efektivitou přispět k plnění jejich cílů a strategií.

Naše společnost má zavedený integrovaný systém řízení, jehož kvalita byla v roce 2007 potvrzena certifikací na systém řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2001, na systém managementu jakosti projektů dle normy ČSN EN ISO 10006:2004, na systém environmentálního managementu ČSN EN ISO 14001:2005 a na systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle normy OHSAS 18001:1999. Pravidelně probíhají úspěšné recertifikace na aktuální verze norem.

logo styrax

Motto: Nejste v tom sami

Mise

 • pomáhat zákazníkům zvyšovat jejich konkurenceschopnost
 • budovat dobrou pověst firmy
 • být nositelem myšlenkového pokroku
 • vytvářet motivující firemní kulturu

STYRAX Consulting, a.s. je poradenskou společností, která disponuje konzultanty s mnohaletými zkušenostmi z oblasti veřejného zdravotního pojištění, managementu, řízení projektů, návrhů informačních systémů a dalších specifických oblastí.

Naše společnost se zaměřuje především na poskytování poradenství zdravotním pojišťovnám, zdravotnickým zařízením, státní a veřejné správě.

Společnost STYRAX Consulting, a.s. vznikla v roce 2009 jako dceřiná společnost softwarové společnosti STYRAX, a.s.

zpět nahoru

Partneři

 • logo partnera

  S cílem nabídnout našim zákazníkům širší možnosti volby databázové platformy při zachování plné komerční podpory, navázal STYRAX, a.s. spolupráci se společností EnterpriseDB, poskytovatelem produktů a služeb založených na pokročilé open source databázi PostgreSQL. STYRAX, a.s. se stal partnerem EnterpriseDB, což mu umožňuje poskytovat profesionální služby vývoje, dodávky, správy a podpory řešení na bázi produktů EnterpiseDB, které umožňují významné snížení nákladů na provoz databázových systémů. Bližší informace o společnosti EnterpriseDB lze nalézt na jejích webových stránkách.

  www.enterprisedb.com
 • logo partnera

  S cílem realizace společných řešení pro Slovenský kapitálový trh, spolupracuje STYRAX, a.s. dlouhodobě se společností DATAROAD, a.s. Společně obě společnosti úspěšně poskytují služby návrhu, realizace, implementace, testování a podpory provozu velkých informačních systémů v segmentu kapitálového trhu na Slovensku.

  www.dataroad.sk
 • logo partnera

  Společnost STYRAX, a.s. uzavřela smlouvu o spolupráci se softwarovou společností CPB SOFTWARE (SLOVAKIA) s.r.o. - dnes FINAMIS s.r.o. Předmětem spolupráce je uvádění produktu AMS (Asset Management Suite) na trh v České republice. Bližší informace o společnosti FINAMIS s.r.o. a produktu AMS lze nalézt na jejích webových stránkách.

  www.finamis.sk
 • logo partnera

  Společnost STYRAX, a.s. dlouhodobě spolupracuje s firmou LBMS, s.r.o. na projektech v oblasti analýzy procesů a procesního řízení. Bližší informace o společnosti LBMS, s.r.o. lze nalézt na jejích webových stránkách.

  www.lbms.cz
 • logo partnera

  Společnost STYRAX, a.s. se v roce 2014 stala silver partnerem společnosti Microsoft s kompetencí Application Development. Bližší infromace o společnosti Microsoft lze nalézt na jejích webových stránkách.

  www.microsoft.cz
 • logo partnera

  Společnost NEXPRO Communication s.r.o. nabízí zkušenosti v oblasti Market Intelligence, tedy s komplexním zpracováním informací, které vedou k ekonomickému rozvoji podnikatelských subjektů. Know how společnosti vychází ze čtyř navzájem provázaných odvětví – Business Development, ICT Development, Public Affairs a Krizového managementu. V současné chvíli se NEXPRO Communication kromě jiného intenzivně zabývá komerčním využitím průmyslového blockchainu a právě v této oblasti je i těžiště její spolupráce se STYRAX, a.s.

  www.nexpro.cz
 • logo partnera

  Společnost STYRAX, a.s. se dohodla na strategickém partnerství se společností STABILIT Informatik AG. Spolupráce je zaměřená na realizaci společných projektů pro finanční trhy především ve Švýcarsku a v České republice. Bližší informace o společnosti STABILIT Informatik AG lze nalézt na jejích webových stránkách.

  www.stabilit.ch
 • logo partnera

  Společnost STYRAX, a.s. využívá zázemí Technologického centra v Písku, kde se nachází naše pobočka v tomto městě.

  tcpisek.cz
zpět nahoru

Certifikáty

Naše společnost má zavedený integrovaný systém řízení, jehož kvalita byla v roce 2007 potvrzena certifikací na systém řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2001, na systém managementu jakosti projektů dle normy ČSN EN ISO 10006:2004, na systém environmentálního managementu ČSN EN ISO 14001:2005 a na systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle normy OHSAS 18001:1999. V roce 2010 proběhla úspěšná recertifikace na aktuální verze norem.

Na jaře roku 2011 získala naše společnost další certifikáty, a to ISO/IEC20000-1 v oblasti poskytování servisní podpory informačních a telekomunikačních systémů a ISO/IEC 27001:2006 v oblasti vývoj, implementace a údržba informačních systémů, poskytování konzultačních a analytických služeb a vedení projektů.

V březnu roku 2021 jsme se stali držiteli prestižního mezinárodního ocenění AAA Platinum společnosti Bisnode, které je nezávislým ratingem firem s více než 112letou tradicí. Tento certifikát potvrzuje, že se řadíme mezi nejdůvěryhodnější firmy v České republice, protože již po dobu více než pěti let splňujeme nejpřísnější kritéria hodnocení ekonomických subjektů podle statistického prediktivního modelu Bisnode.

V srpnu 2021 jsme získali mezinárodní certifikát Top Rating. Hodnocení dle mezinárodní metodiky Dun & Bradstreet oceňuje stabilitu, solventnost a důvěryhodnost naší společnosti.

 • certifikát

  Bisnode AAA Platinum

  Hodnocení AAA je nezávislým ratingem firem, jehož historie sahá až do roku 1908. Společnost Bisnode je vedoucí evropský dodavatel ekonomických informací o společnostech a podnikatelích. Díky dlouhodobé finanční stabilitě naší společnosti jsme splnili velmi přísná kritéria pro udělení tohoto ocenění. Získáním certifikátu se tak naše společnost zařadila do exkluzivní skupiny nejdůvěryhodnějších společností v České republice.

 • certifikát

  ČSN EN ISO 14001:2015

  Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky na systém environmentálního managementu, které umožňují organizaci vyvinout a zavést politiku a stanovit cíle zahrnující požadavky vyplývající z právních předpisů, případně dalších souvisejících požadavků a rovněž informace o významných environmentálních aspektech. To se týká aspektů, které organizace identifikovala a může je řídit, a rovněž těch, na které má vliv.

 • certifikát

  ČSN EN ISO 21500:2012

  Tato mezinárodní norma reprezentuje pravidla pro aplikaci managementu jakosti v projektech různé složitosti, délky trvání a prostředí, rovněž různého druhu produktu nebo procesu. Předpokládá určité přizpůsobení návodu tak, aby byl vhodný pro konkrétní projekt. Norma není pokynem pro management projektu jako takový, ale dává návod pro jakost procesů v managementu projektu. Rozvíjí a doplňuje normu ISO 9000, resp. 9001 o specifikace typické pro projekty.

 • certifikát

  ČSN EN ISO 9001:2015

  Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky na systém managementu jakosti tak, že při jejich splnění je organizace schopna prokázat svoji schopnost trvale poskytovat produkt, který vyhovuje jak požadavkům zákazníka, tak i požadavkům daným příslušnými předpisy.

  Rovněž je plněním těchto požadavků prokazována schopnost organizace zvyšovat spokojenost zákazníka zejména efektivní aplikací tohoto systému, včetně procesů pro jeho neustálé zlepšování a rovněž ujišťováním o shodě s požadavky zákazníka a příslušnými požadavky předpisů.

 • certifikát

  Top Rating

  Mezinárodní certifikát Top Rating upozorňuje na výjimečnou kvalitu a důvěryhodnost oceněné společnosti a poukazuje na minimální rizikovost spolupráce s ní. Certifikát získají pouze firmy, které si udrží hodnocení rizikového faktoru D&B Ratingu na nejvyšší možné hodnotě 1. Přísná kritéria ratingu zaručují exkluzivitu společností a potvrzují její silnou pozici na trhu. Společnost D&B tímto dokládá, že obchod s naší společností je na minimální úrovni rizika a vystavený certifikát pak potvrzuje stabilitu hodnocení za uplynulý rok.

 • certifikát

  ISO 45001:2018

  ISO 45001 nahrazuje OHSAS 18001. Norma stanovuje požadavky na systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pomáhá minimalizovat rizika a zlepšit výkonnost Vaší organizace prostřednictvím bezpečného pracovního prostředí a zdravějších zaměstnanců.

  Norma poskytuje průmyslu i ostatním zainteresovaným stranám efektivní a užitečný návod pro zlepšení systému řízení bezpečnosti práce i ochrany zdraví při práci v celosvětovém měřítku. Prostřednictvím snadno použitelného rámce ji lze aplikovat v organizacích výrobního charakteru i poskytujících služby, a to bez ohledu na to, kde se nacházejí a jak jsou velké.

  Nový standard pomůže organizacím poskytnout svým pracovníkům i návštěvníkům bezpečné a zdravé pracovní prostředí tím, že budou neustále zlepšovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci v praxi na systémové úrovni.

 • certifikát

  ISO/IEC 20000-1:2011

  Tato mezinárodní norma Managementu služeb informačních technologií vychází z britské normy BS 15000 a je sladěna s procesním přístupem stanoveným britským vládním úřadem pro obchod v tzv. knihovně ITIL. Hlavním cílem této normy je vnést do oblasti managementu IT služeb a infrastruktury důsledné postupy, ať už interní či externí, které budou přínosem pro zaměstnance i naše klienty.

  Zavedením tohoto standardu je organizace lépe schopna zlepšovat a modernizovat IT procesy, zvyšovat efektivitu a zajistit kontrolované a stabilně vysoce kvalitní poskytování služeb na interní úrovni, ale i pro své zákazníky.

 • certifikát

  ISO/IEC 27001:2013

  Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky na systém managementu bezpečnosti informací. Vedle informačních technologií uvažuje zejména o relevantních podnikatelských procesech a stanovuje podmínky odpovídajícího monitorování.

  Certifikát dle ISO 27000 ověřuje, že jeho držitel je schopen chránit informace, zajistit jejich bezpečnost a tím pádem naplnit požadavek zákona o ochraně osobních údajů a že jeho systémy jsou přiměřeně odolné proti řízeným útokům „zvenčí"

 • certifikát

  Certifikát eSpisovny

  Tento certifikát je výsledkem nezávislého hodnocení softwarového produktu Elektronická spisovna (eSpisovna), které shledalo shodu eSpisovny s odpovídajícími paragrafy Archivního zákona a Národním standardem pro systémy elektronické spisové služby.

 • certifikát

  Certifikát ZEA

  Tento certifikát je výsledkem nezávislého hodnocení softwarového produktu Zabezpečený Elektronický Archiv (ZEA) a deklaruje, že ZEA splňuje určující požadavky Archivního zákona, Národního standardu pro systémy elektronické spisové služby a je vytvořen podle požadavků mezinárodní pracovní skupiny LTANS.

zpět nahoru

Kariéra

V současné době nabízíme zaměstnání pro tuto pozici:

 • Analytik

  Pro pobočky v Praze, Brně, Písku, Strakonicích nebo ve Vimperku hledáme nového kolegu/kolegyni na pozici SW analytika na hlavní pracovní poměr.

  Pro pobočky v Praze, Brně, Písku, Strakonicích nebo ve Vimperku hledáme nového kolegu/kolegyni na pozici SW analytika na hlavní pracovní poměr.

  Na čem u nás budete pracovat:

  • Budete pracovat na vývoji nových rozsáhlých informačních systémů
  • Budete se podílet na rozvoji a údržbě stávajících systémů
  • Budete komunikovat se zákazníky a zjišťovat jejich potřeby
  • Budete navrhovat řešení, modelovat
  • Budete používat principy objektově orientované analýzy
  • Budete zpracovávat zadání pro implementaci
  • Budete navrhovat API rozhraní
  • Budete koordinovat testování a release

  Potřebovat budete především:

  • Analytické a koncepční myšlení (strukturovaný pohled, analýza systému včetně syntézy, dekompozice problematiky, detailní analýza)
  • Dobrou znalost CASE nástrojů pro UML modelování – Enterprise Architect výhodou
  • Dobrou znalost práce s databází a jazykem SQL (MS SQL)
  • Znalost tvorby návrhů REST API rozhraní pomocí nástroje Swagger
  • Znalost tvorby návrhů SOAP API rozhraní, XSD, WSDL
  • Uplatníte vaše komunikační, prezentační a argumentační schopnosti
  • Uplatníte také vaše organizační a plánovací schopnosti
  • Spoléhat budeme na vaši odpovědnost, proaktivní přístup a flexibilitu
  • Bude se Vám hodit dřívější praxe na podobné pozici
  • Budete potřebovat znalost anglického jazyka alespoň na úrovni umožňující plynulé studium dokumentace, český jazyk ovládat plynule slovem i písmem

  Co u nás získáte:

  • Budete pracovat v útulných kancelářích v příjemném kolektivu přátelských kolegů
  • Za kvalitně odvedenou práci získáte odpovídající finanční ohodnocení
  • Umožníme Vám odborné a jazykové vzdělávání
  • Možnost přizpůsobit si pružnou pracovní dobu svým potřebám
  • Získáte 5 týdnů zasloužené dovolené a 2 dny zdravotního volna
  • Určitě využijete stravenky v hodnotě 120,- Kč
  • Přispějeme Vám na penzijní a životní pojištění i na Vaše sportovní a kulturní vyžití (5 000,- Kč)
  • Vybavíme Vás moderním mobilním telefonem s neomezeným voláním a s 10 GB dat i pro soukromé použití
  • K práci budete používat výkonný firemní notebook
  • Pitný režim nepodceňujeme, proto jsou připraveny nápoje na pracovišti zdarma (voda, káva, čaj)
  • Máme zavedený motivující a jasný systém cílových prémií za realizované projekty
  • Odměňujeme i za přeplnění plánu zisku naší společnosti v daném fiskálním roce
  • Máte často nápady na nové aplikace, projekty, řešení? Potom se můžete zapojit do STYRAX Inkubátoru. V případě úspěchu nového projektu se o výnosy dělí naše společnost s tím, kdo s nápadem přišel

  Rádi o Vás uslyšíme!

  Každý zaslaný životopis pečlivě studujeme a každému uchazeči odpovíme.

  V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat na "hr (zavináč) styrax.cz"

 • Analytik / projektový manažer

  Pro pobočku v Praze hledáme nového kolegu/kolegyni na pozici SW analytika – projektového manažera na hlavní pracovní poměr.

  Na čem u nás budete pracovat:

  • Budete pracovat na vývoji nových rozsáhlých informačních systémů
  • Budete se podílet na rozvoji a údržbě stávajících systémů
  • Budete navrhovat API rozhraní
  • Budete komunikovat se zákazníky a zjišťovat jejich požadavky
  • Budete řídit vývojové práce v malém týmu
  • Budete používat principy objektově orientované analýzy
  • Budete koordinovat testování a release

  Potřebovat budete především:

  • Analytické a koncepční myšlení (strukturovaný pohled, analýza systému včetně syntézy, dekompozice problematiky, detailní analýza)
  • Dobrou znalost CASE nástrojů pro UML modelování – Enterprise Architect výhodou
  • Dobrou znalost práce s databází a jazykem SQL (MS SQL)
  • Znalost tvorby návrhů REST API rozhraní pomocí nástroje Swagger
  • Znalost tvorby návrhů SOAP API rozhraní, XSD, WSDL
  • Uplatníte vaše komunikační, prezentační a argumentační schopnosti
  • Uplatníte také vaše organizační a plánovací schopnosti
  • Spoléhat budeme na vaši odpovědnost, proaktivní přístup a flexibilitu
  • Bude se Vám hodit dřívější praxe na podobné pozici

  Co u nás získáte:

  • Budete pracovat v útulných kancelářích v příjemném kolektivu přátelských kolegů
  • Za kvalitně odvedenou práci získáte odpovídající finanční ohodnocení
  • Umožníme Vám odborné a jazykové vzdělávání
  • Možnost přizpůsobit si pružnou pracovní dobu svým potřebám
  • Získáte 5 týdnů zasloužené dovolené a 2 dny zdravotního volna
  • Určitě využijete stravenky v hodnotě 120,- Kč
  • Přispějeme Vám na penzijní a životní pojištění i na Vaše sportovní a kulturní vyžití (5 000,- Kč)
  • Vybavíme Vás moderním mobilním telefonem s neomezeným voláním a s 10 GB dat i pro soukromé použití
  • K práci budete používat výkonný firemní notebook
  • Pitný režim nepodceňujeme, proto jsou připraveny nápoje na pracovišti zdarma (voda, káva, čaj)
  • Máme zavedený motivující a jasný systém cílových prémií za realizované projekty
  • Odměňujeme i za přeplnění plánu zisku naší společnosti v daném fiskálním roce
  • Máte často nápady na nové aplikace, projekty, řešení? Potom se můžete zapojit do STYRAX Inkubátoru. V případě úspěchu nového projektu se o výnosy dělí naše společnost s tím, kdo s nápadem přišel

  Rádi o Vás uslyšíme!

  Každý zaslaný životopis pečlivě studujeme a každému uchazeči odpovíme.

  Neváhejte a napište nám na "hr (zavináč) styrax.cz"

 • Analytik / vývojář integračních platforem

  Hledáme vhodného kandidáta na pozici analytik a vývojář integračních platforem.

  Hledáme vhodného kandidáta na pozici analytik a vývojář integračních platforem.

  Osobnostní předpoklady a dovednosti

  • schopnost analytického a koncepčního myšlení (strukturovaný pohled, analýza systému včetně syntézy, dekompozice problematiky)
  • dobré komunikační schopnosti
  • výborná znalost Webservices (WSDL, XSD), SOAP/XML, REST/JSON služeb
  • výborná znalost XSLT transformací
  • základní znalost SQL / NOSQL
  • základní znalost linuxových systémů
  • základní znalost JAVA / JAVA EE pro vývoj backendových systémů
  • základní znalost UML
  • výhodou znalost jazyka BPEL a BPM
  • velkou výhodou znalost integračních platforem založených na Spring Integration / Apache Camel (WSO2, FUSE, TALEND)

  Náplň práce

  • samostatná práce / práce v týmu na ucelených případech integrace - tzn. kompletní řešení jednotlivých případů integrací mezi systémy, od zjištění a zdokumentování as-is stavu po návrh řešení, jeho realizaci, testování (funkční, integrační, zátěžové) až po finální nasazení
  • návrhy datových orchestrací pomáhajících optimalizovat stávající řešení
  • návrhy integračních rozhraní (XSD, SWAGGER)
  • komunikace s dodavateli dalších systémů zapojených do integrace
  • monitorování dodaných služeb a jejich optimalizace

  Nabízíme

  • zajímavou práci v příjemném kolektivu
  • různorodou práci, zajímavé projekty
  • odpovídající finanční ohodnocení
  • odborné a jazykové vzdělávání
  • pružnou pracovní dobu
  • 5 týdnů dovolené
  • stravenky v hodnotě 120,- Kč
  • příspěvky na penzijní a životní pojištění, příspěvek na sport/kulturu (5 000,- Kč)
  • pracovní notebook
  • mobilní telefon s neomezeným voláním a data 10 GB i pro soukromé použití
  • zdarma nápoje na pracovišti (voda, káva, čaj)
  • cílové prémie za realizované projekty
  • odměny za přeplnění plánu zisku naší společnosti v daném fiskálním roce
  • podíl na výnosech z realizovaného osobního nápadu ve STYRAX Inkubátoru
  V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat

 • Aplikační správce

  Pro pobočky v Praze, Brně, Písku, Strakonicích nebo ve Vimperku hledáme nového kolegu/kolegyni na pozici Aplikační správce / Pracovník Service desku na hlavní pracovní poměr.

  Pro pobočky v Praze, Brně, Písku, Strakonicích nebo ve Vimperku hledáme nového kolegu/kolegyni na pozici Aplikační správce / Pracovník Service desku na hlavní pracovní poměr.

  Na čem u nás budete pracovat:

  • Zajišťovat aplikační podporu středních a velkých informačních systémů
  • Spravovat a konfigurovat aplikace
  • Nastavovat a konfigurovat dohledové nástroje
  • Podílet se na nasazování nových verzí
  • Vytvářet a aktualizovat technickou dokumentaci
  • Spolupracovat s vývojovými týmy
  • Řešit provozní incidenty a požadavky zákazníků
  • Spravovat evidenci tiketů v SW Service desk

  Potřebovat budete především:

  • Praxi v oblasti provozu informačních systémů (aplikační a databázové servery)
  • Zkušenost s administrací a konfigurací některého z Java aplikačních serverů
  • Znalost SQL
  • Důslednost, pečlivost, komunikační schopnosti
  • Zkušenosti s prací v prostředí OS Linux a Windows
  • Výhodou bude zkušenost se skriptovacími jazyky
  • Spoléhat budeme na Vaši odpovědnost a proaktivní přístup
  • Budete potřebovat znalost anglického jazyka alespoň na úrovni umožňující plynulé studium dokumentace

  Co u nás získáte:

  • Budete pracovat v útulných kancelářích v příjemném kolektivu přátelských kolegů
  • Za kvalitně odvedenou práci získáte odpovídající finanční ohodnocení
  • Umožníme Vám odborné a jazykové vzdělávání
  • Možnost přizpůsobit si pružnou pracovní dobu svým potřebám
  • Získáte 5 týdnů zasloužené dovolené a 2 dny zdravotního volna
  • Určitě využijete stravenky v hodnotě 120,- Kč
  • Přispějeme Vám na penzijní a životní pojištění i na Vaše sportovní a kulturní vyžití (5 000,- Kč)
  • Vybavíme Vás moderním mobilním telefonem s neomezeným voláním a s 10 GB dat i pro soukromé použití
  • K práci budete používat výkonný firemní notebook
  • Pitný režim nepodceňujeme, proto jsou připraveny nápoje na pracovišti zdarma (voda, káva, čaj)
  • Máme zavedený motivující a jasný systém cílových prémií za realizované projekty
  • Odměňujeme i za přeplnění plánu zisku naší společnosti v daném fiskálním roce
  • Máte často nápady na nové aplikace, projekty, řešení? Potom se můžete zapojit do STYRAX Inkubátoru. V případě úspěchu nového projektu se o výnosy dělí naše společnost s tím, kdo s nápadem přišel

  Rádi o Vás uslyšíme!

  Každý zaslaný životopis pečlivě studujeme a každému uchazeči odpovíme.

  Neváhejte a napište nám na "hr (zavináč) styrax.cz"

 • DevOps provozní programátor

  Pro pobočky v Praze, Brně, Písku, Strakonicích nebo ve Vimperku hledáme nového kolegu/kolegyni na pozici DevOps provozní programátor na hlavní pracovní poměr.

  Pro pobočky v Praze, Brně, Písku, Strakonicích nebo ve Vimperku hledáme nového kolegu/kolegyni na pozici DevOps provozní programátor na hlavní pracovní poměr.

  Na čem u nás budete pracovat:

  • Na vývoji nových rozsáhlých informačních systémů, stejně jako na rozvoji a provozu stávajících
  • Budete pracovat v oblasti development operations
  • Budete rozvíjet continuous integration, continuous deployment a obecně automatizaci operací
  • Budete zajišťovat monitoring provozovaných aplikací a služeb a řešit jeho automatizaci
  • Budete zpracovávat související dokumentaci
  • Využívat budete Git, Jenkins, Nexus, Apache, databázové systémy, Nagios, Grafana, Docker, Azure, skripty v Bash, PowerShell, apod.

  Potřebovat budete především:

  • Znalosti a zkušenosti se základní správou OS systémů Linux a MS Windows (servery)
  • Znalosti a zkušenosti s continuous integration nástroji
  • Praktické zkušenosti s GIT (případně SVN) command line
  • Praktické zkušenosti s prací v Linux prostředí a orientace v sítích (jak si nastavit ssh tunel, používání certifikátů, apod.)
  • Alespoň základní znalost Maven nebo NPM a procesu sestavení aplikace, tj. jak fungují systémy repozitářů a závislostí
  • Znalost MS Azure CLI a automatizace tvorby infrastruktury výhodou
  • Schopnost psaní odpovídajících scriptů
  • Zkušenosti s vývojovým prostředím a nástroji pro vývoj SW
  • Spoléhat budeme na vaši odpovědnost, proaktivní přístup a flexibilitu
  • Bude se Vám hodit dřívější praxe na podobné pozici
  • Budete potřebovat znalost anglického jazyka alespoň na úrovni umožňující plynulé studium dokumentace

  Co u nás získáte:

  • Budete pracovat v útulných kancelářích v příjemném kolektivu přátelských kolegů
  • Za kvalitně odvedenou práci získáte odpovídající finanční ohodnocení
  • Umožníme Vám odborné a jazykové vzdělávání
  • Možnost přizpůsobit si pružnou pracovní dobu svým potřebám
  • Získáte 5 týdnů zasloužené dovolené a 2 dny zdravotního volna
  • Určitě využijete stravenky v hodnotě 120,- Kč
  • Přispějeme Vám na penzijní a životní pojištění i na Vaše sportovní a kulturní vyžití (5 000,- Kč)
  • Vybavíme Vás moderním mobilním telefonem s neomezeným voláním a s 10 GB dat i pro soukromé použití
  • K práci budete používat výkonný firemní notebook
  • Pitný režim nepodceňujeme, proto jsou připraveny nápoje na pracovišti zdarma (voda, káva, čaj)
  • Máme zavedený motivující a jasný systém cílových prémií za realizované projekty
  • Odměňujeme i za přeplnění plánu zisku naší společnosti v daném fiskálním roce
  • Máte často nápady na nové aplikace, projekty, řešení? Potom se můžete zapojit do STYRAX Inkubátoru. V případě úspěchu nového projektu se o výnosy dělí naše společnost s tím, kdo s nápadem přišel

  Rádi o Vás uslyšíme!

  Každý zaslaný životopis pečlivě studujeme a každému uchazeči odpovíme.

  Neváhejte a napište nám na "hr (zavináč) styrax.cz"

 • IT test analytik

  Pro pobočku Praze hledáme nového kolegu/kolegyni na pozici test analytik na hlavní pracovní poměr.

  Pro pobočku Praze hledáme nového kolegu/kolegyni na pozici test analytik na hlavní pracovní poměr.

  Na čem u nás budete pracovat:

  • Budete ve spolupráci s analytiky analyzovat aplikace a procesy z pohledu testování
  • Budete vytvářet testovacích scénáře a připravovat testovací data
  • Budete připravovat, udržovat a rozvíjet testovací prostředí
  • Budete realizovat manuální i automatické testy (psát skripty pro provádění testů)
  • Budete testovat backendové aplikace psané v Javě, různé webové aplikace, mobilní aplikace
  • Budete systematicky reportovat chyby a ověřovat jejich opravu
  • Budete navrhovat a realizovat různé druhy testů (funkční, zátěžové, výkonností, systémové či integrační)
  • Budete koordinovat testování a release nových verzí SW do produkčních prostředí

  Potřebovat budete především:

  • Zkušenosti s manuálním i automatizovaným testováním
  • Dobrou znalost procesů testování SW a QA
  • Znalost testovacích nástrojů jako jsou SoapUI, Katalon, Selenium, jMeter
  • Dobrou znalost SQL, případně i některého ze skriptovacích jazyků: Groovy, Bash, Python, Perl
  • Orientaci a schopnost vytvářet a porozumět UML diagramům
  • Logické a analytické myšlení pro sestavování testovacích scénářů
  • Výhodou zkušenosti s Xray Test Management for JIRA
  • Výhodou pro vás bude znalost JIRA, Confluence, GIT, Wireshark, Swagger, XSD
  • Spoléhat budeme na vaši odpovědnost, proaktivní přístup a flexibilitu
  • Bude se vám hodit dřívější praxe na podobné pozici
  • Budete potřebovat znalost anglického jazyka alespoň na úrovni umožňující plynulé studium dokumentace, český jazyk ovládat plynule slovem i písmem

  Co u nás získáte:

  • Budete pracovat v útulných kancelářích v příjemném kolektivu přátelských kolegů
  • Za kvalitně odvedenou práci získáte odpovídající finanční ohodnocení
  • Umožníme Vám odborné a jazykové vzdělávání
  • Možnost přizpůsobit si pružnou pracovní dobu svým potřebám
  • Získáte 5 týdnů zasloužené dovolené a 2 dny zdravotního volna
  • Určitě využijete stravenky v hodnotě 120,- Kč
  • Přispějeme Vám na penzijní a životní pojištění i na Vaše sportovní a kulturní vyžití (5 000,- Kč)
  • Vybavíme Vás moderním mobilním telefonem s neomezeným voláním a s 10 GB dat i pro soukromé použití
  • K práci budete používat výkonný firemní notebook
  • Pitný režim nepodceňujeme, proto jsou připraveny nápoje na pracovišti zdarma (voda, káva, čaj)
  • Máme zavedený motivující a jasný systém cílových prémií za realizované projekty
  • Odměňujeme i za přeplnění plánu zisku naší společnosti v daném fiskálním roce
  • Máte často nápady na nové aplikace, projekty, řešení? Potom se můžete zapojit do STYRAX Inkubátoru. V případě úspěchu nového projektu se o výnosy dělí naše společnost s tím, kdo s nápadem přišel

  Rádi o Vás uslyšíme!

  Každý zaslaný životopis pečlivě studujeme a každému uchazeči odpovíme.

  V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat

 • Programátor Java Senior

  Pro pobočky v Praze, Brně, Písku, Strakonicích nebo ve Vimperku hledáme zkušené kandidáty a kandidátky na pozici Senior Java vývojář/programátor na hlavní pracovní poměr.

  Pro pobočky v Praze, Brně, Písku, Strakonicích nebo ve Vimperku hledáme zkušené kandidáty a kandidátky na  pozici Senior Java vývojář/programátor na hlavní pracovní poměr.

  Na čem u nás budete pracovat:

  • Budete pracovat na vývoji nových rozsáhlých informačních systémů
  • Budete se podílet na rozvoji stávajících systémů
  • Budete se podílet na návrhu aplikací, programovat jejich funkčnost dle analytických podkladů
  • Budete ladit výsledný produkt a spolupracovat při jeho testování
  • Budete pracovat v týmu s dalšími vývojáři, analytiky, testery a konzultanty

  Potřebovat budete především:

  • Pokročilou znalost programování v Java Standard i Enterprise Edition
  • Zažité používání GIT a nástrojů pro sestavení aplikace (Maven nebo Gradle)
  • Znalost práce s aplikačními servery a kontejnery WildFly, JBoss, Tomcat
  • Zkušenost s objektovým přístupem k DB pomocí JPA, Hibernate
  • Znalost práce se standardy SQL, XML, REST, SOAP
  • Analytické a logické myšlení
  • Aktivní přístup k týmové spolupráci

  Co dodat:

  • Vhod Vám přijde i znalost JSF, JavaScript, JSON, AJAX
  • Spoléhat budeme na vaši odpovědnost, spolehlivost, samostatnost, proaktivní přístup a flexibilitu
  • Bude se Vám hodit dřívější praxe na podobné pozici
  • Využijete vaši znalost anglického jazyka alespoň na úrovni umožňující plynulé studium dokumentace, předpokládáme, že český jazyk ovládáte plynule slovem i písmem

  Co u nás získáte:

  • Budete pracovat v útulných kancelářích v příjemném kolektivu přátelských kolegů
  • Za kvalitně odvedenou práci získáte odpovídající finanční ohodnocení
  • Umožníme Vám odborné a jazykové vzdělávání
  • Možnost přizpůsobit si pružnou pracovní dobu svým potřebám
  • Získáte 5 týdnů zasloužené dovolené a 2 dny zdravotního volna
  • Určitě využijete stravenky v hodnotě 120,- Kč
  • Přispějeme Vám na penzijní a životní pojištění i na Vaše sportovní a kulturní vyžití (5 000,- Kč)
  • Vybavíme Vás moderním mobilním telefonem s neomezeným voláním a s 10 GB dat i pro soukromé použití
  • K práci budete používat výkonný firemní notebook
  • Pitný režim nepodceňujeme, proto jsou připraveny nápoje na pracovišti zdarma (voda, káva, čaj)
  • Máme zavedený motivující a jasný systém cílových prémií za realizované projekty
  • Odměňujeme i za přeplnění plánu zisku naší společnosti v daném fiskálním roce
  • Máte často nápady na nové aplikace, projekty, řešení? Potom se můžete zapojit do STYRAX Inkubátoru. V případě úspěchu nového projektu se o výnosy dělí naše společnost s tím, kdo s nápadem přišel

  Rádi o Vás uslyšíme!

  Každý zaslaný životopis pečlivě studujeme a každému uchazeči odpovíme.

  Neváhejte a napište nám na "hr (zavináč) styrax.cz"

 • Programátor .NET Senior

  Pro pobočky v Praze, Brně, Písku, Strakonicích nebo ve Vimperku hledáme zkušené kandidáty na pozici Senior programátora pro platformu .NET na hlavní pracovní poměr.

  Pro pobočky v Praze, Brně, Písku, Strakonicích nebo ve Vimperku hledáme zkušené kandidáty na pozici Senior programátora pro platformu .NET na hlavní pracovní poměr.

  Na čem u nás budete pracovat:

  • Budete pracovat na vývoji nových rozsáhlých informačních systémů
  • Budete vyvíjet backend pro webové aplikace
  • Budete se podílet na rozvoji a údržbě stávajících systémů
  • Budete vyvíjet backend mobilní aplikace pro iOS a Android univerzálně na bázi HTML5
  • Budete ladit výsledný produkt a spolupracovat při jeho testování
  • Budete pracovat v týmu s dalšími vývojáři, analytiky, testery a konzultanty

  Potřebovat budete především:

  • Velmi dobrou znalost programování v C# na platformě .NET, případně .NET Core
  • Pokročilou znalost SQL (stored procedury, funkce, triggery, povědomí o optimalizaci dotazů)
  • Znalost databází MS SQL, případně PostgreSQL nebo MySQL
  • Znalost OOP, Entity Framework, LINQ, WebAPI (REST), WCF (SOAP)
  • Znalost MSTest pro unit testy a SOAP UI nebo Postman pro práci se službami
  • Zažitou práci s GIT
  • Analytické a logické myšlení
  • Aktivní přístup k týmové spolupráci

  Co dodat:

  • Výhodou bude také znalost: JIRA, Microsoft Azure, AWS, SOA, microservices, GraphQL, Docker, WPF apod.
  • Spoléhat budeme na vaši odpovědnost, spolehlivost, samostatnost, proaktivní přístup a flexibilitu
  • Bude se Vám hodit dřívější praxe na podobné pozici
  • Využijete vaši znalost anglického jazyka alespoň na úrovni umožňující plynulé studium dokumentace, předpokládáme, že český jazyk ovládáte plynule slovem i písmem

  Co u nás získáte:

  • Budete pracovat v útulných kancelářích v příjemném kolektivu přátelských kolegů
  • Za kvalitně odvedenou práci získáte odpovídající finanční ohodnocení
  • Umožníme Vám odborné a jazykové vzdělávání
  • Možnost přizpůsobit si pružnou pracovní dobu svým potřebám
  • Získáte 5 týdnů zasloužené dovolené a 2 dny zdravotního volna
  • Určitě využijete stravenky v hodnotě 120,- Kč
  • Přispějeme Vám na penzijní a životní pojištění i na Vaše sportovní a kulturní vyžití (5 000,- Kč)
  • Vybavíme Vás moderním mobilním telefonem s neomezeným voláním a s 10 GB dat i pro soukromé použití
  • K práci budete používat výkonný firemní notebook
  • Pitný režim nepodceňujeme, proto jsou připraveny nápoje na pracovišti zdarma (voda, káva, čaj)
  • Máme zavedený motivující a jasný systém cílových prémií za realizované projekty
  • Odměňujeme i za přeplnění plánu zisku naší společnosti v daném fiskálním roce
  • Máte často nápady na nové aplikace, projekty, řešení? Potom se můžete zapojit do STYRAX Inkubátoru. V případě úspěchu nového projektu se o výnosy dělí naše společnost s tím, kdo s nápadem přišel

  Rádi o Vás uslyšíme!

  Každý zaslaný životopis pečlivě studujeme a každému uchazeči odpovíme.

  Neváhejte a napište nám na "hr (zavináč) styrax.cz"

 • Připojte se k nám

  O tom, proč pracovat u nás a co Vám jako zaměstnavatel můžeme nabídnout, se můžete dočíst v přiloženém dokumentu.

  O tom, proč pracovat u nás a co Vám jako zaměstnavatel můžeme nabídnout, se můžete dočíst v přiloženém dokumentu.

zpět nahoru

Aktuality

 • Rozšíření Centrálního informačního systému pro Notářskou komoru ČR

  25. říjen 2021

  Letošní novela notářského řádu si vyžádala významné rozšíření Centrálního informačního systému Notářské komory, který naše společnost dlouhodobě spravuje. Do systému bylo během podzimu zavedeno několik nových agend a funkcionalit, například nyní centralizovaná Evidence ověřených podpisů nebo Sbírka dokumentů. Jedním z významných rozšíření je i možnost notářského zápisu na dálku, kdy ověření klienta probíhá prostřednictvím eIdentity či BankID. Od října je zprovozněna i agenda evidence apostilních doložek vydaných fyzicky na pracovištích NK ČR i korespondenčně na základě přístupu klientů prostřednictvím internetu.

  Projekt rozšíření CIS byl dokončen plným napojením původních i nově přidaných agend na Základní registry napříč celým systémem.

 • Spuštění blockchainového řešení Diplomachain

  16. září 2021

  Ve spolupráci se společností NEXPRO Communications s.r.o. jsme úspěšně dokončili aplikaci Diplomachain. Jedná se o řešení nad blockchainovou sítí ElA blockchain, určené speciálně pro evidenci a prokazování pravosti elektronických verzí vysokoškolských diplomů. Aplikace umožňuje pracovníkům vysoké školy založit do blockchainu záznam o vydaném diplomu tak, aby si na této platformě mohl následně kdokoliv ověřit pravost diplomu. Aplikace je dostupná na blockchain.diplomachain.cz.

 • STYRAX, a.s. získal mezinárodní certifikát Top Rating®

  27. srpen 2021

  Stali jsme se držiteli prestižního mezinárodního ocenění Top Rating® společnosti Dun & Bradstreet, které je nezávislým ratingem firem s dlouholetou tradicí. Získat ocenění mohou jen společnosti, které si udržely hodnocení rizikového faktoru D&B Ratingu na nejvyšší možné hodnotě „1“ po dobu minimálně 12 měsíců. Certifikát tak potvrzuje, že se řadíme do exkluzivní skupiny nejdůvěryhodnějších firem v České republice, oceňuje stabilitu, solventnost a důvěryhodnost naší společnosti a potvrzuje, že obchod s naší společností je na minimální úrovni rizika.

  Společnost Dun & Bradstreet se již téměř 200 let věnuje analýze klíčových obchodních dat a za dobu svého působení se vypracovala na pozici lídra v oblasti analytických nástrojů a datových řešení.

 • Úspěšné dokončení Analýzy dat o úhradách ambulantních zdravotních služeb pro Zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra České republiky

  6. srpen 2021

  Společnost STYRAX Consulting úspěšně dokončila Analýzu ekonomicko-medicínských ukazatelů pro ZPMV ČR. Analýza využívá prvků umělé inteligence a je vhodná zejména pro vyjednávání s poskytovateli zdravotních služeb. Může dokonce sloužit jako významný podklad pro formování smluvní politiky zdravotní pojišťovny.

 • Společnosti STYRAX, a.s. je 15 let

  15. červen 2021

  Patnáctého června letošního roku uplynulo patnáct let od zahájení poskytování služeb společností STYRAX, a.s..

  Společnost STYRAX, a.s. si během doby svého fungování zajistila významné renomé v oboru a vydobyla si pevnou pozici na trhu informačních technologií.

  V současné době má firma včetně dceřiné společnosti STYRAX Consulting, a.s. přes sedmdesát zaměstnanců rozmístěných do pěti poboček.

  Od svého založení v roce 2006 společnost nepřetržitě roste, a i mnoha ohledech mimořádný uplynulý rok byl v historii firmy zároveň obchodně nejúspěšnější, což společnosti potvrzuje její správné směřování a dodává optimistický výhled do dalších let.

 • Realizace technického řešení projektu Samotesty-covid.cz

  17. květen 2021

  STYRAX, a.s. úspěšně realizoval technické řešení projektu Samotesty-covid.cz pro všech 7 zdravotních pojišťoven působících v České republice. Ve velmi krátkém čase necelých 3 týdnů se v úzké spolupráci s pracovníky zdravotních pojišťoven podařilo vytvořit spolehlivý informační systém zajišťující možnost vykazování testů na přítomnost viru/antigenu viru SARS-CoV 2 provedených zaměstnavateli. Informační systém je od 1. 4. 2021 plně k dispozici všem oprávněným žadatelům. Požadavky jsou v tomto systému průběžně zpracovávány a předávány k validaci a proplácení příslušné zdravotní pojišťovně.

 • Obdrželi jsme mezinárodní certifikát Bisnode AAA Platinum

  22. březen 2021

  Stali jsme se držiteli prestižního mezinárodního ocenění AAA Platinum společnosti Bisnode, které je nezávislým ratingem firem s více než 112letou tradicí. Tento certifikát potvrzuje, že se řadíme mezi nejdůvěryhodnější firmy v České republice, protože již po dobu pěti let splňujeme nejpřísnější kritéria hodnocení ekonomických subjektů podle statistického prediktivního modelu Bisnode.

  Hodnocení AAA je nezávislým ratingem firem, jehož historie sahá až do roku 1908. Získáním certifikátu se naše společnost zařadila do exkluzivní skupiny nejdůvěryhodnějších společností v České republice.

 • Nástroj pro modelování úhrad lůžkové péče pro RBP, zdravotní pojišťovna

  25. únor 2021

  STYRAX Consulting, a.s. uspěl ve výběrovém řízení na dodání nástroje pro provedení analýzy lůžkové péče pro RBP, zdravotní pojišťovnu. Nástroj vyhodnocuje dopady uzavření dohody o ceně s poskytovatelem zdravotních služeb akutní lůžkové péče a umožňuje modelovat pravděpodobný výsledek vyúčtování zdravotní péče.

  Získaná zakázka tak opět potvrzuje rostoucí oborové renomé našich profesionálních konzultantů.

Archiv aktualit zpět nahoru